دانلود نمونه دادخواست

دادخواست

آغاز وطرح ادعای حقوقی مانند مطالبه طلب و انجام تعهد ات قراردادی و تنظیم سند رسمی و سایر دعاوی خانواده مانند الزام به تمکین و مطالبه نفقه و… مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد؛ از این رو ، اولین اقدام خواهان برای طرح  ادعا و اعلام خواسته ی خویش می بایست منطبق بر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مخصوصا ماده ۴۸به بعد اقامه دعوی نماید. می توانید نمونه فایل را از لینک زیر دانلود نمائید.

دانلود نمونه شکوائیه

شکوائیه

وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید از طریق ارائه شکوائیه روند را پیگیری کند

دانلود نمونه اظهارنامه

اظهارنامه

طبق ماده ۱۵۶ قانون ایین دادرسی مدنی هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.) پس اظهارنامه در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ایست برای بیان اظهارات خود به طرف مقابل

دانلود نمونه احضاریه

احضاریه

اِحضار یا فَراخوانی دعوتی است رسمی، که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید.مقام قضایی جهت بازجویی، پاسخ به اتهام، ادای شهادت یا هر امر دیگری، مدعاعلیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و مانند آن‌ها را به وسیله احضارنامه یا احضاریه رسما و در زمان معین فرامی‌خواند

دانلود نمونه اخطاریه

اخطاریه

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنبه امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.

دانلود نمونه دادنامه و اقسام آن

دادنامه و اقسام آن

دادنامه به رأیی گفته می‌شود که به‌صورت مکتوب درآمده باشد.صدور رأی به‌ صورت مکتوب و در قالب دادنامه به این صورت است که یک نسخه را قاضی صادر‌کننده‌ی رأی دست‌نویس می‌نویسد و در انتهای آن امضای خود را درج می‌کند و پس از او، این دادنامه تایپ شده و سپس برای طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌شود.

سایر اوراق قضایی

اوراق قضایی