دکتر نجفی

این روزها حرف و حدیث پیرامون وزیر و شهردار سابق و چهره برجسته ی علمی_سیاسی کشور انقدر بی محابا و دریده وار نقل محافل شده که گویی شرم و حیا   رعایت حقوق شهروندی و انسانی فراموش شده.دکتر نجفی مانند هر انسان دیگری مرتکب خطایی شده که باید طبق اصول و ضوابط قانونی تحت تعقیب و دادرسی قرار گیرد نه اینکه در رسانه ی ملی انواع و اقسام هجمه ها در قالب مصاحبه و گزارش خبری علیه او رخ دهد باید کمی انصاف خرج کرد.

(function($) { // console.log($); })( jQuery );