پارک خودرو = پنچری

عبارت پارک خودرو برابر با پنچری و یا گذاشتن لاستیک و تابلو توسط کسبه در کناره های خیابان هایی که محل پارک ماشین هست را به کرات دیده ایم.

قاضی محترم دادگستری به قصد پارک خودرو خویش در محلی که پارک نمودن ماشین ممنوعیتی نداشته اقدام به جا به جایی تابلو مغازه داری می نماید که با گذاشتن تابلو تبلیغاتی خویش مانع پارک خودرو در محدوده مغازه اش شده بود.ادامه ماجرا درگیری این دو طرح پرونده ممانعت از حق و مزاحمت .

چراکه پارک نمودن خودرو در مکان های عمومی جزء حقوق همگی است و هیچ کس حق ندارد مانع انتفاع این حق شود لذا چنانچه با چنین مواردی روبه رو شدید بهتر است بدانید که منطبق بر ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی وماده۱۵۸قانون آیین دادرسی مدنی موضوع قابل پیگیری است.

(function($) { // console.log($); })( jQuery );