دکتر جعفرپور - دارالوکاله حق

صحبت مستقیم با یک وکیل

برخلاف تصور حاکم در جامعه از هزینه گزاف حق المشاوره و حق الوکاله وکلا چنین امری خلاف واقع بوده بلکه وکلای محترم علاوه بر ارائه خدمات رایگان در قالب دایره معاضدت...