پارک خودرو = پنچری

عبارت پارک خودرو برابر با پنچری و یا گذاشتن لاستیک و تابلو توسط کسبه در کناره های خیابان هایی که محل پارک ماشین هست را به کرات دیده ایم...

دولت آبادی-محمود-نویسنده

استاد محمود دولت آبادی نویسنده شهیر و به نام سرزمین عزیزمان با آثاری چون کلیدر،جای خالی سلوچ،سلوک و...در ادبیات داستانی نامی ماندگار خواهند بود.

دکتر نجفی

این روزها حرف و حدیث پیرامون وزیر و شهردار سابق و چهره برجسته ی علمی_سیاسی کشور انقدر بی محابا و دریده وار نقل محافل شده که گویی شرم و حیا ...