اعتبار دستگاه قضایی در گرو اعتبار نهاد وکالت است

ایسنا/فارس  عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی در گفت و گو با یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری استان فارس در شیراز بر این تاکید کرد که اعتبار دستگاه قضایی در گرو اعتبار نهاد وکالت است.