دکتر جعفرپور - دارالوکاله حق

صحبت مستقیم با یک وکیل

برخلاف تصور حاکم در جامعه از هزینه گزاف حق المشاوره و حق الوکاله وکلا چنین امری خلاف واقع بوده بلکه وکلای محترم علاوه بر ارائه خدمات رایگان در قالب دایره معاضدت...

قوانین کشورها

حاکمیت قانون بر مدار انصاف از نشانه های تحقق عدالت است چرا که قانون خشک و بی روح به تنهایی توان اجرای عدالت را  ندارد.از همین رو در جوامع توسعه یافته ...

وقایع حقوقی

انسان به جهت حضور در روابط اجتماعی ممکن است ناشی از اراده خویش با شخص یا اشخاص مختلف به توافقاتی برسد که در عالم حقوق این شکل از ...
1 2