اعتبار دستگاه قضایی در گرو اعتبار نهاد وکالت است

ایسنا/فارس  عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی در گفت و گو با یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری استان فارس در شیراز بر این تاکید کرد که اعتبار دستگاه قضایی در گرو اعتبار نهاد وکالت است.

دولت آبادی-محمود-نویسنده

استاد محمود دولت آبادی نویسنده شهیر و به نام سرزمین عزیزمان با آثاری چون کلیدر،جای خالی سلوچ،سلوک و...در ادبیات داستانی نامی ماندگار خواهند بود.