0

انسان به لحاظ ضرورت حفظ حیات خویش و ادامه ی زندگی  میبایست به مراودات اجتماعی  همانگونه که ژان ژاک روسو  در کتاب قرارداد اجتماعی اشاره دارد و مونتسکیو در روح القوانین به آن پرداخته تن دهد و این امر در صورتی به شکل مطلوب تحقق خواهد یافت که حداقل آشنایی با قوانین وجود داشته باشد.

محمد هادی جعفرپور

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

(function($) { // console.log($); })( jQuery );