داوری

داوری

مدت هاست که بحث داوری در غالب قراردادهای خصوصی اشخاص تعریف می گردد.قانون داوری و قانون آیین دادرسی مدنی به طور خاص شرایط و ضوابط لازم الرعایه در انجام داوری را تعریف نموده از جمله تعیین مدت داوریفشیوه ابلاغ رای داوری،قبول داوری،چگونگی تعیین داور و...مباحثی است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده454تا501به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.
دکتر جعفر پور - دارالوکاله حق
شماره تلفن: 09171052329
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

محمد هادی جعفرپور

وکیل پایه یک دادگستری