دعاوی خانواده

مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی ومطالبه نفقه و الزام به تمکین و طلاق و اقسام آن ،حضانت فرزندان و حکم رشد از جمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است و از آن جمله اخذ
حکم سرپرستی برای اشخاصی که قصد گرفتن فرزند از شیرخوارگاه ها دارند .
دارالوکاله حق بالغ بر صدها پرونده با موضوع اخذ حکم سرپرستی کودکان بی سرپرست در سابقه حرفه ای خویش دارد.
دکتر جعفر پور - دارالوکاله حق
شماره تلفن: 09171052329
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

محمد هادی جعفرپور

وکیل پایه یک دادگستری